Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2016

halucine
10:25
5558 b184 500
Reposted fromkrzysk krzysk viazamknioczy zamknioczy

April 29 2016

halucine
11:14
3747 933c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamycha mycha

April 28 2016

halucine
17:51
Jest rok 1989. W jakimś sklepie z zabawkami w Filadelfii młody Richard Linklater poznaje dziewczynę, Amy Lehrhaupt. Amy promienieje pozytywną energią, jest błyskotliwa i zabawna. Idą na długi nocny spacer, rozmawiają o kinie, nauce, żartują, flirtują. Trwa to od północy do szóstej rano. W pewnym momencie, zauroczony intymnością całego doświadczenia, Linklater oznajmia, że nakręci o tym kiedyś film. Zapewne mają z tego ubaw.

Sześć lat później powstaje "Przed wschodem słońca". Richard nigdy więcej nie widział się już z Amy, cicho liczy więc na to, że dziewczyna pojawi się na premierze filmu. Sztuka imituje życie, życie wchodzi w interakcję ze sztuką. Udaje się na specjalny pokaz do Filadelfii, wypatruje Amy również na seansie w Nowym Jorku. Nic. Dziewczyna niejako znowu inspiruje go, w kolejnym filmie, "Przed zachodem słońca", Jesse przylatuje do Paryża, żeby promować książkę opowiadającą o pamiętnej nocy w Wiedniu. Na spotkaniu z autorem pojawia się Celine, spełniając niezrealizowane marzenie reżysera, który nigdy nie otrzymał swojego spotkania po latach z Amy.

Kilka lat później, w roku 2010, odkrył dlaczego. 16 lat wcześniej, trzy miesiące przed pierwszym klapsem na planie "Przed wschodem słońca", dziewczyna zginęła w wypadku motocyklowym. Życie nie poczekało na sztukę.
— Kinofilia, 14.06.15
Reposted from1923 1923 viaa-antimatter a-antimatter
halucine
17:49
5846 d722

vulcains:

audrey and laura 💕

Reposted fromtove tove viamarjarii marjarii
halucine
17:47
7654 2653
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakamizelka kamizelka
halucine
17:47
halucine
17:47
0584 df42
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacarbondioxide carbondioxide
halucine
17:45
0060 0f41 500
halucine
17:43
7282 5902 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapatrzpodnogi patrzpodnogi
halucine
11:18
halucine
11:17
0889 a3a9
Reposted fromzoja zoja vialetmego letmego
halucine
11:14

April 22 2016

halucine
10:57
1948 ddcc
Reposted frommariosnow mariosnow viaPolinda Polinda

April 16 2016

halucine
13:59
13:52
3381 770f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaohsunbeam ohsunbeam
halucine
13:10
1460 0bad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaohsunbeam ohsunbeam

April 13 2016

halucine
11:40
halucine
11:39

April 09 2016

halucine
14:02
halucine
13:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl